Czy warto rushowac w ct? raz na kilka rund ponieważ jeżeli będziesz to robił często wrogowie będąto przygotowani