Jak zmienić swój resp ? Otóż po śmierci repsię się na początku gry jak to zmienić ?