sell fms + 8 i tygre + 6 :D 4b oba itemy mam na sell tygre + 6 z 4b w tym 1,5k pz i smf + 8 sr 17 10% kryta 20% DT i kd +3 smierci 2 spalone przedmioty mam na Servie "Tortuga" chcial bym za oba itemki psc 30 zl