Od którego levela jest odblokwana hodowala koni??? Pytanie, które dotyczy hodowli koni.