Renekton czy Nasus ? Na nasusie musiz w early stackować q żeby później mieć op dmg i w mid,late game jesteś potworem