Gdzie znajde Edgara? Wydaje mi się że musisz iść na mapkę, gdzie się małże zbiera i przez most, do tego najdalej położonego ogniska za mostem. Tam w krzakach jest takie przejście, wydaje mi się że tam jest Edgar ;)