Nagroda za misje z operacji Dostajesz szczególnie PD.Czasem dostajesz skina.