Która postać nadaje się pod full tanka Która postać nadaje się pod full tanka