Medyk Jak najlepiej zrobić tego najemnika (eq, leczenie, krytyczne leczenie itp), załóżmy, że mamy ok 80 poziomu.