od ktorego poziomu zaczyna sie wieża? od ktorego poziomu zaczyna sie wieża?