Jakie to są budynki produkcyjne? Mam zadanie z rozwinięciem budynków produkcyjnych do 2 poziomu. Które to budynki?