Rozkmina Czy dobrze prowadzona postać, która robi wyprawy i lochy ma jakieś szanse z postacią, która robi same lochy??