Czy wszystkie eII respia się w grp? Czy wszystkie eII respia się w grp?