IS czy Tiger (P)??????? Czym gra się przyjemniej? czym można zrobić lepszą bitwę?