rozwinięcie Długo zajmie mi rozwinięcie cechy na tropie /