Badanie schematami Jeśli masz tier IV to możesz odblokować nawet tier X samymi schematami i go kupić jednak musisz po kolei zbadać (schematami lub normalnie przez doświadczenie) tier V, VI, VII...itd aż do X.