POMOCY!!!!!!! HELP! Yordle dobrze mówi, a jeżeli dalej nie masz to pozostaje wysłać zgłoszenie do rito :)