Czy oba zestawy umek działają jednocześnie? Nie. Karzdy z nich działa osobno