Opłaca sie grć rankedy w przedsezonie ? Jesli tak lub nie, to dlaczego ?