Czy warto robić dużo zwiadowców? Czy warto robić dużo zwiadowców?