Jakie są zadania i ile trwa ich zrobienie? 1: osiągnij 10 poziom doświadczenia. 2:osiągnij 10 poziom koszar. 3:osiągnij 35 poziom doświadczenia. Zrobisz je w 2-3 dni