Piechota a Flota? Co lepiej budować? Wielką piechotę, czy wielką Flotę? A może jedno i drugie?