Za jakie zadanie mogę dostać najwięcej złota? Za jakie zadanie mogę dostać najwięcej złota?