Forgebukkit Jak jest dobry serwer to na jego stronie znajdziesz instrukcje. ; ) Jeżeli nie, to pewnie wiele osób ma taki problem jak ty i wątpię, by wiele osób na nim grało.