Kim na mida AHRI jest najlepsza na rankedah wygrywam prawie zawsze mida