który z surwców... który z surwców jest najbardziej potrzebny??