Czy możliwe jest używanie pocisków podkalibrowych na artyleriach? Czy możliwe jest używanie pocisków podkalibrowych na artyleriach?