reset lig wie ktoś od kiedy mogą być resetowane ligi ?