targowisko kupujesz punkt handlowy i prawym przyciskiem myszy klikasz na ten mniejszy chodnik