kowal ile % jest u kowala zwykłego na +9 a ile gildyjny