Punkty badań na czołgach premium Do czego one służą? Nie można nimi odkrywać czołgów, nie jest to wolny exp, a czołgi premium mają wqszystko odkryte