Okres ochronny? 20 lvl spokojnie wbijesz w tym czasie (czyli do 3 zadania)