Problem z wojskiem Zaatakuj kogoś tak, aby stracić go jak najwięcej, jednocześnie nieźle złupić, nabić chwały, honoru. Jeśli masz wojsko typu włócznicy, strzelcy - polecam wyrzucić.