Jak zagrać mecz klanowy ? wchodzisz w tryb klanowy w loby, ustawiasz mecz i grasz