Ciagłe 60 fps czemu mam tak? Ciagłe 60 fps czemu mam tak?