Czy jest miejsce w margonem z którego niemożna wyjść? Czy jest miejsce w margonem z którego niemożna wyjść?