czy da się sprzedać zwierzaka lub boonies? Nie da się, jak wejdziesz w swoj profil możesz przeworzyć