Czego Czego mieć najwięcej inteligencji, siły, kondycji czy intuicji?