Czy jak bije Krogora to łupy mi się niszczą na 59 lvl Co bi ja nie wiem bo chce lotnąć uni