Manuskrypty i kule paroma słowami: księga większy dmg. dziękuję.