czu warto rezygnować? Czy warto zrezygnować z gaśnicy dla kawy lub coli