Jak dodać screen z tej gry? Jak wyżej, jak dodawać swoje screny z tej lub innej gry?