zdolności Czy trzeba wykazywać się zręcznością w rozgrywce?