Można publiować fimy, zdjęcia i info z WarShips oficjalna info og WG: "Skoro zamknięta beta jest tuż za rogiem, z radością znosimy Umowę o zachowaniu poufności. Będziecie mogli śmiało chwalić się reszcie społeczności swoimi przygodami w grze. Od 12 marca możecie publikować swoje filmy, zrzuty ekranu i wrażenia bez dalszych restrykcji! "