Produkcja złota !!!!!! Złoto zdobywasz głownie z podatków. Zwiększenie populacji oraz ustawienie wysokości podatku względem zadowolenia.