Klucze do skrzyń goście z riot powiedzieli jeśli dobrze pamiętam, że średni drop to 4 klucze na 4 tygodnie