Nietypowe kontry Spotkałem się z nietypowymi kontrami, np. Zilean na midzie kontruje Kassadina albo Taric na Topie kontruje Riven albo Soraka Zeda. Znacie jeszcze jakieś?