Obrażenia zadane przeciwnikowi . Jeśli przeciwnikowi zostało np. 100 HP a my strzelimy w niego i pocisk zada 300 dmg. to w statystykach będzie, że zadaliśmy mu 100 czy 300 dmg ?