Problem z Zadaniem 2 no robilem tak i nic. Ciągle odrzucają