Gdzie dropią Zwoje Błogosławieństwa? Zwój Błogosławieństwa możesz otrzymać zabijając którekolwiek potwory. Wymogiem jest 50+ poziom postaci.